Specialtandtekniker till din tjänst i Borgå, Lovisa och Sibbo

Vi tillverkar högkvalitativa och individuella tand- och lösproteser baserade på lång erfarenhet.

Beställ tid

Specialtandtekniker Johan Järvinen tillverkar eleganta och högkvalitativa tandproteser för sina kunder.
Vi har erbjudit våra tjänster till våra kunder inom tandvård ända sedan 1994. Vår verksamhet har vuxit och utvecklats, så idag kan vi erbjuda våra tjänster på tre olika verksamhetsställen i Borgå, Lovisa och Sibbo.

Äkta, individuella proteser skapas genom planering tillsammans med kunden.

Våra tjänster omfattar tillverkning, reparation och underhåll av yrkesskickligt framställda samt hållbara tandproteser, lösproteser och lösprotetik. Vi gör även lösprotesers grundutformning dvs. tätningar och rehabilitering av munnens bett. Alla möjliga rengöringar av tänder, mun och proteser är en del av helheten i vårt tjänsteutbud. Din mun känns alltid fräsch, när du lämnar vår mottagning.

Vi utnyttjar även den allra senaste, tillgängliga teknologin i protesernas
tillverkning. En erfaren specialtandteknikers grundansvarsområde omfattar planering och verkställande av lyckade proteser, men med modern teknik kan man avsevärt underlätta och påskynda den här processen. På detta sätt uppnår vi bättre resultat och kan förbättra våra kunders livskvalitet samt protesernas användarvänlighet.

Läs mera om våra tjänster
Kontaktuppgiftsikon

Vi erbjuder högkvalitativa och moderna tjänster med erfaren hand.

Ring och fråga mera

Vi är kända för vår goda kvalitet och våra tjänster.

Lång erfarenhet från branschen, Specialtandtekniker Johan Järvinen, Borgå

Erfarenhet

Vi är en yrkesskicklig och erfaren aktör som
även investerar i att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen. Vi har verkat inom yrkesområdet ända sedan år 1994.

Högklassiga tandproteser, Specialtandtekniker Johan Järvinen, Borgå

Kvalitet

Proteser ska vara hållbara, ändamålsenliga och framförallt lämpliga för användaren. Din livskvalitet och hälsa ligger alltid i
framkant i vår verksamhet.

Kundorienterad verksamhet, Specialtandtekniker Johan Järvinen, Borgå

Kundorienterad betjäning

Vårt arbete är verkligen inte slutfört förrän du
som vår kund är nöjd med våra arbetsresultat. Vi betjänar dig individuellt
genom att beakta dina behov och önskemål.

Digitala lösningar förbättrar kundupplevelsen och arbetets slutresultat

Våra digitala lösningar kan aldrig ersätta en motiverad och kundinriktat agerande personal, men de underlättar många delar av processen. Vi kan tillgodogöra oss digital modellering och med den som utgångspunkt digitalt producerade proteser. Vi använder oss av en 3D-modellering vid skanning av munnen och gamla proteser, vilket ger helt nya förutsättningar för att tillverka proteser som passar i såväl modell som passform.

Tandtekniska produkter förbättrar livskvaliteten

Tack vare tandtekniska produkter som specialtandteknikern erbjuder förbättras mer än 270 000 människors livskvalitet i Finland varje år. Dessa produkter återuppbygger de egna tändernas skador efter exempelvis en olycka, på grund av ålder eller livsstil.
Munhälsan har direkt effekt på allmänhälsa och välbefinnande. Med våra
produkter kan man dessutom reparera fel i bettet och skydda de egna tänderna.

När du behöver tandtekniska produkter, erhåller du hos oss förstklassig service och tandvård som förverkligats i samarbete med tandläkare, kund och specialtandtekniker. För ditt bästa har vi i vår verksamhet engagerat olika yrkesproffs som var och en tillför processen kunnande och styrkor från sitt eget yrkesområde. Varje slutprodukt har framtagits i nära samarbete och i våra produkter uppmärksammar vi alltid kundens önskemål och preferenser samt protesernas säkerhet och funktionalitet.